ALD centrum ojetých vozů

 

 

 

Jste dobrým řidičem? Buďte ještě lepší!

Dodržovat za volantem dopravní předpisy je samozřejmostí. Pro hladký provoz, vyšší bezpečí vlastní i ostatních a snižování počtu stresových situací v dopravě je ale možno udělat i o něco více. Podívejte se na pět tipů, které k plynulejšímu provozu a pohodě na cestách mohou přispět.

 

Rozjíždění na semaforech

Jízda v hustém provozu v řadě měst, zejména v době dopravní špičky, je pro drtivou většinu řidičů mimořádně stresujícím zážitkem. Situace na křižovatkách s provozem řízeným světelnými signály by často mohla být únosnější, kdyby „na zelenou“ projelo o několik vozů více. Pomalé rozjíždění a zbytečně dlouhý časový odstup při rozjetí vozů jsou častou příčinou ještě delšího času stráveného na silnici, která se mění v parkoviště. Není reálné, aby se po naskočení signálu „volno“ rozjeli všichni ve stejný okamžik, je ale možné být připraven již „na žlutou“, po rozsvícení „zelené“ ještě jednou bedlivě zkontrolovat že, z jiného směru nepřijíždí žádné vozidlo a bez zbytečné prodlevy se plynule, ale svižně rozjet. Pokud nemáte výhled na semafor, navrhujeme sledovat pohyb vozu „o jednoho před vámi“. Ne snad, že byste se měl rozjet bez ohledu na automobilistu přímo před vaším vozem, ale můžete být připraven ke startu a zkrátit tak prodlevu mezi jednotlivými vozy, které křižovatku projíždějí na rozumnou úroveň. Ulevíte stresu sebe i ostatních.

Připojovací pruh

Typickou příčinou dopravních nehod v připojovacím pruhu je zastavení vozidla, které vjíždí do pruhu průběžného, například při nájezdu na dálnici. Samotné zastavení je pak nejčastěji důsledkem příliš pomalé jízdy při začátku manévru, velký rozdíl rychlostí dotčených vozidel a následné panické brzdění. V připojovacím pruhu – pokud tomu situace jinak nebrání – proto zvyšujte rychlost, snažte se ji „srovnat“ s rychlostí vozidel v pruhu, do kterého se hodláte zařadit. Zvýšíte tak čas, který máte na manévr k dispozici, snížíte riziko, že dojde ke srážce ve větší rychlosti a vyhnete se náhlému zastavení, které automobilista za vámi jedoucí nemusí předpokládat. Tentýž princip používejte i při přejíždění z jednoho pruhu do jiného, například na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla.

Zip a jeho vliv na tvorbu a délku kolony vozidel

Ať už ve městě nebo rychlostní komunikaci s více jízdnímu pruhy v jednom směru jízdy se uzavírka jednoho z nich obvykle neobejde bez následných dopravních komplikací a kolon vozidel. Již mnoho let platné, avšak ne vždy pochopené a dodržované pravidlo o střídavém řazení vozidel do průběžného jízdního pruhu – lidově nazývané „zipování“ - přitom nejen zkracuje délku případné stojící kolony na polovičku, pokud by všechna vozidla stála v řadě za sebou, ale při ohleduplné a pozorné jízdě může dokonce zabránit zastavení provozu. Nezapomeňte proto, že v dané situaci je nejefektivnějším způsobem jízdy zůstat v jízdním pruhu, ve kterém se nacházíte, snížit rychlost, a teprve těsně před překážkou nebo dopravním značením, kde dotčený pruh „končí“, se zařadit do mezery mezi vozy v pruhu průběžném. Pokud jste sám v pruhu, který „pokračuje“, ve stejném místě pochopitelně vytvoříte prostor pro střídavé zařazení řidičů, kteří se připojují.

 

Jízda a zastavení v koloně

Může to znít troufale, ale ani jet a zastavit v koloně s respektem a ohledem k ostatním účastníkům silničního provozu nedovede každý. V principu je ideální, když se kolona vozidel pohybuje sice „krokem“, ale bez zastavení. Pro opětovné rozjíždění platí podobné pravidlo jako u křižovatek se semafory, tedy připravit se k rozjetí podle pohybu vozidla „o jedno před námi“. Dlouhé čekání a prodleva v pohybu vpřed se v dlouhých kolonách násobí a může způsobit potenciálně nebezpečné situace daleko za vámi. V případě, že k zastavení kolony dojde, snažte se vždy stát u kraje vozovky, aby vznikla „ulička“ pro průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, tedy zdravotníků, hasičů, policie a dalších záchranných složek.

 

Čitelná jízda

Zaznamenali jste, že někteří řidiči „dávájí blinkr“ až ve chvíli, kdy odbočují nebo začali přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého? Nebo že bez zjevného důvodu prudce snížili rychlost či dokonce zastavili vozidlo? Nebo že jedou ve dvou pruzích najednou, snižují rychlost a není jasné, jaký bude jejich další manévr? Nebo není jasné, jestli chodci dostanou od řidiče na přechodu přednost, či nikoli? Přesně takhle jako vynikající řidič nebo řidička jezdit nechcete. V první řadě proto, že taková jízda komplikuje pohyb v provozu ostatním, za druhé proto, že případné riziko nehody se zvyšuje a jste mu vystaven nejen vy, ale i další účastníci silničního provozu.

 

Oči na stopkách

Řidič je povinen mít přehled o okolní dopravní situaci, ať už ve směru, kterým jede, kam se chystá odbočit, nebo za sebou. Celkovou situaci, ve které se pohybujete, sledujte skutečně soustředěně a neustále, neboť se v každém okamžiku a často velmi rychle mění. Někteří účastníci silničního provozu jako cyklisté nebo motocyklisté jsou také méně zřetelní a obvyklé „já ho neviděl“ může mít často drastické důsledky. Nezáleží přitom příliš na tom, kdo tu kterou dopravní nehodu zavinil, výborný řidič se snaží právě pozorností, předvídáním krizových situací a maximálním soustředěním na jízdu potenciálnímu nebezpečí vyhnout předem. I když má třeba přednost v jízdě.

 

 

Přejeme vám, řidičům a řidičkám, tisíce šťastných kilometrů, minimum stresu a radost z jízdy na všech vašich cestách.
Třeba i v některém z našich kvalitních a připravených vozů.

 

 

 
 

Part of ALD Automotive Group ALD Automotive

xx